Sociala medier och psykisk ohälsa

I och med nya tekniker och det stora användandet av sociala medier blir psykisk ohälsa bland unga allt vanliga. Psykisk ohälsa på grund av ständiga uppdateringar kring kroppsideal gör att ungdomar ställer krav på sig själva att de inte duger om de inte ser likadana ut som de på modellbilderna. Samtidigt är det fler som vågar stå ut och stå upp för sig själva, men sanningen är ändå att psykoterapeuterna arbete har blivit allt svårare med uppdateringar som dagligen når ungdomarna med hur man bör se ut, föra sig och vad man ska äta. Hur man ska göra för att vara fin och passa in.

Den nya tekniken har både för och nackdelar. Nackdelar med negativa påverkan på mångas självbild där de tvingas gå till en psykoterapeut i terapi för att klara av vardagen och för att sakta få hjälp att bygga om sitt eget självförtroende och sin egen självkänsla igen.

Mälardalens Psykiatri och Terapi AB är en mottagning som under de senaste åren har tagit emot många ungdomar med just denna form av psykisk ohälsa. Depression, ångest och sömnsvårigheter. Det är sorgligt när man tänker på det. Att unga människor inte trivs med sig själva och inte tror att de duger om de är, utan att de måste förställa sig, tuffa till sig, klä sig på ett visst sätt eller ha den minsta storleken på kläder för att kunna bli accepterade.

Förhoppningsvis kommer detta att ändras så att det sen i framtiden blir så att de på Mälardalens Psykiatri och Terapi AB inte alls behöver hjälpa lika många ungdomar i behov av psykoterapeuter för att de mår bra ändå.

Du gillar kanske också...